top of page
Kinderpsycholoog Lisse

Werkwijze

Kinderpsycholoog Lisse

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Na aanmelding via het contactformulier wordt er telefonisch contact met u opgenomen voor een telefonische intake. Na deze telefonische intake wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste intakegesprek en kunt u het aanmeldformulier invullen en naar ons opsturen. 

Het eerste gesprek vindt bij voorkeur plaats met ouders en het kind of de jongere. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de situatie kan er ook voor worden gekozen om eerst alleen de ouders of de jongere uit te nodigen.

Wat moet u meenemen naar het eerste gesprek ?

  • Verwijsbrief van uw huisarts of jeugdhulpverlener

  • Een legitimatiebewijs van uw kind

Indien u als ouders gescheiden bent en uw kind is jonger dan 16 jaar, dan is schriftelijke toestemming van beide gezaghebbende ouders noodzakelijk, voordat een eerste gesprek plaats kan vinden. Zonder toestemming van beide gezag dragende ouders, mogen wij niet met uw kind in gesprek.

Intake gesprek 

Tijdens een intakegesprek gaan we samen met u en uw kind bekijken hoe ernstig de problemen zijn en bekijken wat er nodig is. Soms kan het zijn dat het gedrag waar u zich zorgen over maakt eigenlijk een beetje bij de leeftijd hoort en/of bijvoorbeeld een (tijdelijke) reactie is op iets wat gebeurd is.

Het kan ook zijn dat uw kind baat heeft bij een kortdurende behandeling (bijvoorbeeld EMDR) om zich weer beter te voelen, zodat het zich vervolgens weer goed kan ontwikkelen.

Ook is het mogelijk dat de problemen langdurige behandeling nodig hebben of dat het niet goed duidelijk is wat er precies aan de hand is en wat er nodig is. In dat geval zullen wij samen met u kijken waar de best passende hulp kan worden geboden.

Mocht uit het gesprek naar voren komen dat ons aanbod niet passend is, dan helpen wij u graag bij het zoeken naar passende hulpverlening.

Praktijk De Hoofdroute

Jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar

Zodra u zich heeft aangemeld nemen wij telefonisch contact met u op voor een oriënterend gesprek. Aansluitend aan dit oriënterende gesprek wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste intakegesprek. 

Wat moet u meenemen naar het eerste gesprek ?

  • Verwijsbrief van uw huisarts

  • Uw legitimatiebewijs

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek gaan we samen met u bekijken tegen welke klachten u aanloopt en in welke mate u dit beperkt in uw dagelijks leven. Na het intakegesprek leggen wij u een behandelplan voor waarin wij aangeven hoe lang en op welke wijze de behandeling zal plaatsvinden. 

bottom of page