top of page

Praktische zaken

Vergoeding kinderen en jongeren tot 18 jaar

Praktijk de Hoofdroute heeft in 2024 een contract met Holland Rijnland en Haarlemmermeer voor vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat betaling aan praktijk De Hoofdroute plaats vindt tussen de praktijk en de gemeenten. U ontvangt dus geen factuur. Voor een volledig overzicht van de gecontracteerde gemeenten, klik hier.

 

Per 1 januari 2015 valt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en worden de kosten van behandeling betaald door uw gemeente.

De gemeenten stellen strenge voorwaarden aan de toegang tot en vergoeding van psychische hulpverlening. Voor behandeling vergoed door gemeente Holland Rijnland of Haarlemmermeer is een verwijsbrief van een (huis)arts of een toekenning van het Jeugd- en Gezins Team noodzakelijk. Dat betekent dat met een verwijzing eerst een aanvraag bij Holland Rijnland of gemeente Haarlemmermeer gedaan moet worden voor vergoeding van de hulp.

Op de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het een verwijzing betreft voor de (Jeugd) GGZ en dat er een vermoeden bestaat van een DSM stoornis.

 

Houd rekening met het feit dat er een maximum aan de vergoeding zit. Wanneer er meer gesprekken plaatsvinden dan het aantal dat u vergoed krijgt, dan zijn de kosten van deze gesprekken voor uw eigen rekening. Dit zullen we altijd met u bespreken.

Ook zonder tussenkomst van de huisarts of het JGT kunt u onze hulp inschakelen. In dat geval betaalt u de kosten voor de behandelingen zelf. 

Jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar

Ons hulpaanbod wordt vooralsnog niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u de kosten voor onze hulp zelf moet betalen. 

Afspraken afzeggen

U kunt een gemaakte afspraak uiteraard afzeggen. Afzeggen kan telefonisch, per mail of via WhatsApp.

Doet u dit 24 uur van te voren, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Voor afspraken die korter dan 24 uur worden afgezegd, ontvangt u een factuur. Zie onze algemene voorwaarden

bottom of page