top of page

Info voor verwijzers

Arts en Patiënt

Huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdhulpverleners en enkele andere disciplines kunnen patiënten verwijzen naar praktijk de Hoofdroute voor behandeling binnen de Jeugd-ggz of Basis- GGZ. Het gaat hierbij doorgaans om klachten van relatief milde aard met lage complexiteit. 

Als professional die dagelijks werkt met kinderen/jongeren en hun verzorgers kan het zijn dat u te maken krijgt met specifieke zorgen en vragen. Indien u op zoek bent naar een deskundige kinderpsycholoog kunt contact met ons opnemen. Samen kunnen we vervolgens kijken of we een rol kunnen spelen bij uw vraag. Het kan zijn dat u het kind en diens ouders wilt doorverwijzen, maar het kan ook zijn dat u zelf behoefte heeft aan een consult, advies, training of dat u meer informatie wil over ons behandelaanbod zoals EMDR, CGT of ACT. 

bottom of page