Aanbod

De Hoofdroute biedt hulp aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen.

U kunt voor kinderen en jongeren bij ons terecht voor kortdurende behandelingen bij:

 • Angsten

 • Boosheid

 • Opvoedingvragen, zoals bv. eet- slaap- en/of - zindelijkheidsproblematiek

 • Stemmingsproblemen

 • Druk gedrag

 • Echtscheiding

 • Trauma

 • Pesten

 • Faalangst

 • Negatief zelfbeeld

 • ADHD (Zelf plannen, kortdurende begeleiding)

 • Autisme (geen diagnostiek, wel psycho-educatie na diagnose)

 • Rouw -en verlieservaringen

 • Hoogbegaafdheid

 

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor:

 • Angsten (tandartsangst, vliegangst, fobieën, etc.)

 • Ingrijpende gebeurtenissen (ongeluk, medische ingreep, heftige bevalling, huiselijke geweld, slachtoffer roofoverval etc.)

 • Negatief Zelfbeeld

Het kan zijn dat uw vraag complex is en dat er voor u of uw kind intensievere ondersteuning of behandeling nodig is. Dan zullen we dit met u bespreken en samen met u bekijken waar u in dat geval het beste geholpen kan worden.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) Hierbij is het uitgangspunt dat psychische klachten verband houden met hoe iemand naar een bepaalde situatie of gebeurtenis kijkt (cognities). CGT is een actieve therapie waarin iemand leert om anders naar situaties en gebeurtenissen te kijken en er anders mee om te gaan. Bij deze therapie onderzoeken we samen wat jouw denkgewoonten zijn. Vervolgens leer je om de gedachten die niet helpen en die je slecht laten voelen om te buigen naar ‘helpende’ gedachten.

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van  een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeval, sterfgeval of een geweldsincident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Veel mensen verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich echter psychische klachten. Lees hier meer over wat EMDR is.

Binnen de praktijk maken we onder andere gebruik van een EMDR lamp, zodat we de behandeling vanaf een afstand kunnen toepassen. Hierdoor kunnen we goed de coronamaatregelen in acht kunnen houden. In het filmpje hieronder ziet u de EMDR - lamp die wij binnen de praktijk gebruiken. 

ACT

Bij ACT (Acceptance  Commitment Therapy) gaan we er vanuit dat je in je leven zowel fijne als pijnlijke ervaringen hebt en je logischerwijs hier dus positieve en negatieve gevoelens en gedachten door hebt.

Vechten tegen nare gevoelens of gedachten kost veel energie en levert vaak op de lange termijn niets op. Door ACT worden vaardigheden geleerd die ervoor zorgen dat je in staat bent om te gaan met de moeilijkheden in het leven.

ACT leert je dus om mee te bewegen met dat wat het leven biedt – goed of slecht – en dus psychologisch flexibel te zijn.

De vaardigheden (of kernprocessen) die hierbij toegepast worden zijn acceptatie, defusie, mindfulness, zelf-als-context, waarden en waardegerichte actie. Deze vaardigheden ‘werken’, maar als geheel, samen.

De 6 kernprocessen

Acceptatie: het erkennen van en openstaan voor alle ervaringen die het leven biedt: zowel positieve als negatieve.

Defusie: jezelf los kunnen zien van de gedachten en gevoelens die je hebt (je bent niet je gedachte, je hebt een gedachte).

Contact met het huidige moment: je aandacht gaat naar de ervaringen die je hier en nu hebt. Je herkent en erkent dat je brein zaken uit het verleden erbij wil halen, en je toekomst wil voorspellen, maar je doet daar niets mee.

Deze vaardigheden zorgen ervoor dat je in staat bent om het leven te leven vanuit wat we in ACT termen het ‘zelf-als-context’ noemen. Jij bent hier, nu. Alles wat je brein produceert is niet werkelijk hier.

Wanneer je deze vaardigheden in zet, ontstaat er ook meer ruimte voor en houd je energie over voor leven op een manier die voor jou persoonlijk belangrijk is: een waardevol leven.

Hiervoor is het van belang om te achterhalen welke waarden voor jou gelden en welk gedrag erbij hoort, om volgens deze waarden te leven, ook als er hindernissen zijn: dit noemen we toegewijde actie.

ACT is bewezen effectief bij volwassenen en veelbelovend in de begeleiding van kinderen en jongeren. ACT leert kinderen en jongeren dat het net zo gewoon is om verdrietig of bang te zijn als om blij te zijn. Gevoelens of gedachten staan dan ook niet in de weg van wat jij belangrijk vindt om te doen in je leven.

Binnen onze praktijk kunnen wij ACT inzetten bij kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen.

Aanmelden

Neem eerst contact met ons op, zodat we samen kunnen bekijken of wij de hulp kunnen bieden die nodig is. Als we erop uitkomen dat u bij ons op de goede plek bent, plannen we een afspraak en kunt u het aanmeldformulier invullen en opsturen.

Aanmeldformulier kinderen tot 18 jaar 

Aanmeldformulier jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar

Toestemmingsverklaring voor gescheiden ouders

Praktijk de Hoofdroute-17.jpg