top of page

Tarieven niet vergoede zorg kinderen en jongeren tot 18 jaar

U kunt ervoor kiezen om onze hulp zonder tussenkomst van de huisarts of de jeugdhulpverlening in te schakelen. Dit kan ook indien uw kind in een gemeente woont waar wij geen contract mee hebben. In dat geval betaalt u de kosten zelf. 

Praktijk De Hoofdroute

  • Telefonisch intake gesprek (15 min):      gratis

  • Telefonisch overleg  (eerste15 min):       gratis

  • Intake gesprek                (60 min):      €110,-

  • Behandelgesprek            (45 min):      €110,- inclusief indirecte tijd (verslaglegging & voorbereiding)

Niet nagekomen afspraak of te laat afzeggen (tenminste 24 uur van tevoren): zie algemene voorwaarden

Tarieven jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar

Christine van Donselaar werkt als contractvrije psycholoog. Dat betekent dat zij geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars. De behandeling wordt, indien u een restitutiepolis heeft, volledig vergoed. Bij een naturapolis krijgt u de behandeling deels vergoed. Het percentage wat vergoed wordt varieert van 60% tot 80%. In alle gevallen (ook indien een psycholoog een contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar) dient u
eerst uw eigen risico te gebruiken.

De tarieven van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) worden gehanteerd:

  • behandeling 45 minuten (code CO0497) 135,89 euro

  • behandeling 60 minuten (code CO0627) 161,46 euro.

 

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Lonneke Houppermans heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De behandelingen worden bij haar niet vergoed door de zorgverzekering. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. 

Niet nagekomen afspraak of te laat afzeggen (tenminste 24 uur van tevoren): zie algemene voorwaarden

Tarieven

bottom of page