top of page

Tarieven niet vergoede zorg kinderen en jongeren tot 18 jaar

Praktijk De Hoofdroute

U kunt ervoor kiezen om onze hulp zonder tussenkomst van de huisarts of de jeugdhulpverlening in te schakelen. Dit kan ook indien uw kind in een gemeente woont waar wij geen contract mee hebben. In dat geval betaalt u de kosten zelf. 

  • Telefonisch intake gesprek (30 min):      gratis

  • Telefonisch overleg  (eerste15 min):       gratis

  • Intake gesprek                (60 min):      €100,-

  • Behandelgesprek            (45 min):      €100,- inclusief indirecte tijd (verslaglegging & voorbereiding)

Niet nagekomen afspraak of te laat afzeggen (tenminste 24 uur van tevoren): zie algemene voorwaarden

Tarieven jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar

Ons hulpaanbod wordt vooralsnog niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u de kosten van onze hulp zelf moet betalen. 

  • Telefonisch intake gesprek (30 min):      gratis

  • Telefonisch overleg  (eerste15 min):       gratis

  • Intake gesprek                (60 min):      €100,-

  • Behandelgesprek            (45 min):       €100,- inclusief indirecte tijd (verslaglegging & voorbereiding)

Niet nagekomen afspraak of te laat afzeggen (tenminste 24 uur van tevoren): zie algemene voorwaarden

Tarieven

bottom of page