Praktische zaken

Vergoeding kinderen en jongeren tot 18 jaar

 

Praktijk de Hoofdroute heeft een contract met Holland Rijnland voor vergoede zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat betaling aan praktijk De Hoofdroute plaats vindt tussen de praktijk en de gemeenten. U ontvangt dus geen declaratie meer. Let wel, dit geldt echter alleen voor de gemeenten waarmee de praktijk een contract voor 2020/2021 heeft afgesloten. Dit contract is echter beperkt. 

 

Per 1 januari 2015 valt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en worden de kosten van behandeling betaald door uw gemeente.

De gemeenten stellen strenge voorwaarden aan de toegang tot en vergoeding van psychische hulpverlening. Voor behandeling vergoed door gemeente Holland Rijnland is een verwijsbrief van een (huis)arts of een toekenning van het Jeugd- en Gezins Team noodzakelijk. Dat betekent dat met een verwijzing eerst een aanvraag bij Holland Rijnland gedaan moet worden voor vergoeding van de hulp.

Op de verwijsbrief van de huisarts moet staan dat het een verwijzing betreft voor de (Jeugd) GGZ en dat er een vermoeden bestaat van een DSM stoornis.

 

Houd rekening met het feit dat er een maximum aan de vergoeding zit. Wanneer er meer gesprekken plaatsvinden dan het aantal dat u vergoed krijgt, dan zijn de kosten van deze gesprekken voor uw eigen rekening. Dit zullen we altijd met u bespreken.

Ook zonder tussenkomst van de huisarts of het JGT kunt u onze hulp inschakelen. In dat geval betaalt u de kosten voor de behandelingen zelf. 

Jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekend dat onze zorg voor jongeren en volwassenen vanaf 18 jaar niet vergoed wordt vanuit uw zorgverzekeraar.  

Afspraken afzeggen

U kunt een gemaakte afspraak uiteraard afzeggen. Afzeggen kan telefonisch, per mail of via WhatsApp.

Doet u dit 24 uur van te voren, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Voor afspraken die korter dan 24 uur worden afgezegd, ontvang u een factuur. 

Ons budgetplafond voor 2021 is helaas bereikt. Dit wil zeggen dat onze hulp per 1 mei 2021 niet meer vergoed wordt door Holland Rijnland. U kunt eventueel wel een PGB-budget aanvragen bij het Jeugd- en gezinsteam van uw Gemeente. U kunt er ook voor kiezen om de behandelingen zelf te betalen.