top of page
Kinderpsycholoog Lisse
Kinderpsycholoog Lisse

De Hoofdroute

Praktijk voor psychologie en pedagogiek

Voor kinderen en volwassenen

De Hoofdroute is een kleinschalige praktijk voor psychologie en pedagogiek die gevestigd is in Hillegom en Lisse. Wij bieden kortdurende begeleiding en behandeling aan kinderen en volwassenen met milde psychische klachten en zijn gespecialiseerd in EMDR - behandelingen. Wij bieden geen diagnostiektrajecten bij vermoedens van Autisme of ADHD. 

De behandelingen aan kinderen en jongeren worden volledig vergoed aan kinderen en jongeren woonachtig in Holland Rijnland of de Haarlemmermeer.

Voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u bij ons terecht.

 

 

 

Kinderen en volwassenen hebben veel veerkracht. Vaak zijn moeilijkheden of zorgen van voorbijgaande aard. Maar soms is dit niet het geval. Dan kan een steuntje in de rug voldoende helpen, maar er kan ook intensievere hulp nodig zijn. Wij kunnen samen met u en uw kind bekijken wat er nodig is om te zorgen dat het weer beter gaat met uw kind. 

Aandacht voor wat er wel goed gaat vinden wij erg belangrijk, omdat dit vaak de sleutel vormt tot positieve verandering. Daarnaast vinden we het belangrijk om naar de omgeving van uw kind te kijken. De omgeving, zoals het gezin, de school of vriendengroep, heeft veel invloed op het welzijn en de ontwikkeling van uw kind. Andersom heeft uw kind invloed op zijn omgeving. Kleine veranderingen in de omgeving, kunnen groot effect hebben. 

Kinderen en Jongeren

Volwassenen

Voor volwassenen bieden wij kortdurende behandeltrajecten indien er sprake is van angstklachten welke veroorzaakt lijken te worden door een ingrijpende gebeurtenis.

Heeft u last van een specifieke angst c.q. fobie, bijvoorbeeld angst voor de tandarts, angst voor honden, vliegangst e.d. of onverwerkte gevoelens over een eenmalige ingrijpende gebeurtenis en wilt u daar in korte tijd vanaf? Maak dan een afspraak!

In een vrijblijvend intakegesprek bekijken we met u wat u geboden kan worden en maken we inschatting van de benodigde behandelsessies.

In sommige gevallen kan het zijn dat we u adviseren om een ander behandeltraject te volgen, omdat er meer of iets anders nodig is. 

Praktijk

Wij zijn er van overtuigd en hebben de ervaring dat door het bieden van de juiste hulp, er snel verbetering kan optreden en dat de problemen vaak sterk zullen verminderen.

Binnen onze praktijk bekijken we welke behandeling het best passend is bij u en/of uw kind. Wij vinden het belangrijk om te doen wat werkt. De behandelmethoden die wij gebruiken zijn bewezen effectief. Dat wil zeggen dat ze ook echt helpen.

We volgen de ontwikkelingen op ons vakgebied door regelmatig bij- en nascholing te volgen. Daarnaast staan we ingeschreven in het kwaliteitsregister van het NIP / NVO en het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en werken volgens de beroepscode van het NIP / NVO.

Crisiszorg

Binnen de praktijk is er geen crisisdienst beschikbaar. In het geval van een noodsituatie dient u contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost (buiten kantooruren).

Kinderpsycholoog Lisse
Services
Contact
Kinderpsycholoog Lisse
Kinderpsycholoog Hillegom

De Hoofdroute

Voor kinderen en volwassenen

Praktijk voor psychologie en pedagogiek

     06 - 38 86 14 73 (Lonneke)

     06 - 42 96 42 31 (Christine)

     dehoofdroute@gmail.com

Locatie Hillegom

Garbialaan 2a

2182 LA Hillegom

Locatie Lisse

De praktijk is gevestigd in het Business Centre Lisse. 

Heereweg 345

2161 CA Lisse

Kinderpsycholoog Lisse
bottom of page